O projekcie

Projekt Kierunek praca realizowany jest przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

 

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia u 48 osób należących do grupy docelowej (w całym projekcie 96 osób) osiągnięta od 01.07.2022 do 31.03.2023 (w całym projekcie do 31.12.2023) poprzez realizację kompleksowego wsparcia dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

 

Szczególnie zapraszamy:

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

osoby o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi

osoby długotrwale bezrobotne

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, tj.:

  • ETAP I: 01.07.2022 r. – 31.03.2023 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 48;
  • ETAP II: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 48.

 

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie, Małopolskie oraz Podkarpackie.

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJRKTU: min. 24 osób z GD w całym projekcie zostanie zatrudnionych (tj. min. 25% beneficjentów ostatecznych projektu), w tym min. 6 osób utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat projektowy do pobrania tutaj

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: Bez barier na rynku pracy
Dofiannsowanie projektu ze środków PFRON: 901 219,14 zł
Całkowita wartość projektu:  811 097,22 zł

 

Script logo